Egygénes

Egygén biomarkerek jelentősége emlőrák diagnosztikában és terápiában

A fenti ábra és az alábbi táblázat nem törekszik teljességre és csak tájékoztató jellegű.  Egyedi esetekben a “figyelemre méltó” csoportban levő – sőt a táblázatban nem is szerepló – gének is lehetnek döntő fontosságúak a betegség kezelését és/vagy prognózisát illetően. A tudományos fejlődés következtében ez a 2019-es lista egy-két év alatt is jelentős változáson mehet keresztül.

Géntípus rövidítések

DDR:  DNS hibajavító
HR:    hormonreceptor
PM:    proliferációs marker
RTK:   tirozin-kináz receptor

Scroll Up